Algemene Voorwaarden

 

* Uw hond dient gezond te zijn.

* Eigenaar is verantwoordelijk voor de inentingen. Coctail- en Kennelhoestenting zijn verplicht.

* Villa Biba Online stelt zich garant voor de afspraken die er met cliënt zijn gemaakt met betrekking tot het uitlaten van de hond.

* Eigenaar accepteert dat de hond bij thuiskomst vies en nat kan zijn. We hebben handdoeken bij dus proberen dit zo veel mogelijk te

   beperken en uw hond zo droog en schoon mogelijk thuis af te leveren.

* De hond dient de basisbeginselen van gehoorzaamheid te kennen en geen agressief gedrag te vertonen naar mens en dier.

* Uw hond dient preventief te zijn behandeld tegen vlooien,wormen en teken.

* Bij ziekte of loopsheid kan uw hond niet mee met de uitlaatservice.

* U dient een afgesproken uitlaatbeurt voor 20.00 uur af te bellen, wordt een afzegging te laat doorgegeven dan worden de     

   kosten doorgeteld.

* In de wet is het zo geregeld dat iedereen aansprakelijk is voor zijn eigen hond, ook als je hem meegeeft aan een ander. Daardoor

   kan Villa Biba Online niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan uw hond of schade door uw hond toegebracht. Het is

   voor u van groot belang dat u uw hond op uw WA -verzekering is meeverzekerd. Wel heeft Villa Biba Online een bedrijfsaan-

   sprakelijkheidsverzekering voor overige zaken.

* Hondenuitlaatservice Villa Biba Online is niet aansprakelijk voor het weglopen van uw hond, mocht dit onverhoopt toch gebeuren

   dat een hond zijn eigen weg kiest tijdens een wandeling, dan zal alles in werking gesteld worden om hem zo spoedig mogelijk terug 

   te vinden. 

* De uitlaatservice is niet aansprakelijk voor enige verwonding, ziektes, infecties, kreupelheid of verlies van uw hond.

* De uitlaatservice loopt met uw hond op de afgesproken tijden.

* De uitlaatservice loopt minstens een uur met uw hond.

* De uitlaatservice handelt naar eigen inzicht bij enige calamiteiten en gaat zonodig met uw hond naar de dierenarts.

* Bij een weeralarm, extreme gladheid of extreme hitte wordt er niet gelopen.

* De uitlaatservice heeft ten allen tijde het recht om op te zeggen: reeds betaalde gelden worden u dan terugbetaald.

* U heeft het recht ten alle tijden op te zeggen: reeds betaalde gelden worden dan niet terugbetaald.

* U dient de uitlaatservice van een huissleutel te voorzien zodat zij uw hond kan ophalen ( mits u niet thuis bent ).

* De betaling dient vooraf contant te worden voldaan bij ontvangst bij een nieuwe rittenkaart, of vooraf te zijn bijgeschreven op

   rekeningnummer ..... van Villa Biba Online voor de afgesproken datum van de wandeling.

 

Interesse? Bel dan gerust met Villa Biba Online op: 06 - 161 34 304